BEELD

Communicatie moet helder en effectief zijn, moet mensen raken.

Communicatie is altijd maatwerk.

Het doel van grafische vormgeving daarbij is om mensen te

informeren of aan te zetten tot actie.

Als dat inhoudt dat er een aangename sociale omgeving wordt geschapen:

zoveel te beter!

hlv op twitter

Loading..